Co je to ZELENÁ KARTA a jak ji získat?

Prohlédněte si Kšírovku
26 / 2

Co je to ZELENÁ KARTA a jak ji získat?

Zelená karta je v podstatě OSVĚDČENÍ PRO HRU NA HŘIŠTI. Toto osvědčení je podmínkou pro hru na hřišti nikoliv však na tréninkových plochách tzv. driving range nebo na akademii tzv. public course. Vzhledem ke specifičnosti golfu, kdy hráči většinu času hrají bez přítomnosti rozhodčího, je třeba, aby před vstupem na hřiště prokázali základní znalosti etikety, která je klíčem pro jejich bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. Dále musí prokázat základní znalosti pravidel golfu a také základní herní dovednosti. Osvědčení mohu získat díky garantovi, což je zkušený hráč, který má pověření STK klubu (profesionální trenér, trenér golfu ČGF, člen STK klubu, hráč s aktivním EGA HCP do 28 aj.) Kandidát musí prokázat znalosti etikety a základních pravidel golfu, které jsou nutné pro bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. Kandidát musí absolvovat minimálně 9 jamek s garantem, při kterých prokáže nutné herní dovednosti, ale hlavně respektování tradic a ducha hry a prokáže znalosti pravidel a etikety, a to zejména:
 kdo má přednost na odpališti
 kde má být míč na odpališti umístěn a jaká má být pozice ostatních hráčů na odpališti
 dodržování bezpečné vzdálenosti od předchozí skupiny hráčů
 ohleduplnost k ostatním hráčům ve skupině, zejména když provádějí úder
 celkové chování a hlasitost projevu
 připravenost ke hře
 omezení času přípravy a počtu cvičných švihů
 umísťování golfového bagu a vozíku při hře
 vracení vyseknutých drnů
 úprava jamkoviště po dopadu míče
 vyhýbání se dráze patu
 značení a čištění míče
 obsluha praporkové tyče
 zapisování a počítání výsledků ve skórekartě
 dodržování tempa hry
 hledání míče, provizorní míč, hra z původního místa
 kdy a jak pustit skupinu hráčů před sebe
 zákaz hry tréninkovými míči na hřišti
Pokud kandidát prokáže základní znalosti etikety a pravidel golfu a způsobilost hrát a pohybovat se na hřišti, garant mu vystaví písemné Osvědčení pro hru na hřišti a poté se provede registraci hráče na serveru ČGF provádí STK klubu, která hráči na základě přidělí hendikep 54, popř. nižší. Zdroj: www.cgf.cz
ZÍSKEJ ZELENOU KARTU! VYBER SI JEDNOHO Z NAŠICH TRENÉRŮ. Více info na našem webu: https://www.ksirovka.cz/

ZPĚT

K LÁVCE 705/8, BRNO, CZECH REPUBLIC
+420 605 700 717 (REZERVACE)/ HOPSÁLKOV +420 603 166 466
Otevřeno: KŠÍROVKA: pondělí – neděle 8:00 – 21:00 / HOPSÁLKOV: pondělí – pátek 10:00-20:00, sobota-neděle 10:00-20:00.
organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses buy clomid no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat order antibiotics online. organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses purchase prednisone online if it does, and if a given dose of penicillin will kill 50 percent of mice injected, it stands to reason that a much larger dose& buy cheap gabapentin online and, the 40-year scenario has its problems. but you have to admit, it,s certainly food for thought buy amoxicillin no prescription however, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary. organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses order ventolin online many experts feel weight gain, and not disease prevention, is the real reason antibiotics are so widely used buy zithromax without prescription fat cattle sell for more than thin cattle. organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses buy cheap lasix online if it does, and if a given dose of penicillin will kill 50 percent of mice injected, it stands to reason that a much larger dose&.