Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů
1. Společnost Společnost Central Golf s r. o, Brno – Černá Pole, Lužánecká 1889/12, PSČ 602 00 IČO: 29278384 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
o jméno a příjmení
o emailovou adresu
o telefon
2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Central Golf s.r.o., zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Central Golf s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Central Golf s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

K LÁVCE 705/8, BRNO, CZECH REPUBLIC
+420 605 700 717 (REZERVACE)
OTVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ – PÁTEK 9:00 – 19:00 SOBOTA –  NEDĚLE 09:00 – 18:00